U řeky Bíliny rozkládá se město s více jak 60 tisíci obyvatel, čtrnácté největší město v ČR. Město s dlouhou historií. Město Most. Možná mají někteří juniorští reprezentanti prarodiče, kteří si ještě pamatují Most trochu jinak, než vypadal dříve. A taky, že byl vlastně někde trochu jinde.

Historie starého města Most sahá až někam do 10. století. První zmínky o osídlení v Kosmově kronice zmiňují, že přes zdejší močálovitou krajinu vedla stezka po dřevěných mostech. Odtud také pochází název města. Most se stal později městem za vlády Přemyslovců. Město žilo svým životem až do 20. století.

Kam se poděl Most?

Když se v druhé polovině minulého století dostala k moci Komunistická strana Československa, bylo největší prioritou regionu vytěžit, co nejvíce uhlí. Co čert nechtěl, staré město Most se nacházelo na velkém ložisku hnědého uhlí a muselo tedy těžbě ustoupit.

V roce 1965 začala demolice starého Mostu a město, které by se dnes mohlo významem historických památek směle měřit s jakoukoli památkovou rezervací v zemi, bylo po dalších dvacet let postupně bořeno. Nejstarší části města byly zničeny již během prvních deseti let demolic.

Obyvatelé tedy byli přesunuti do nově vzniklého města. Vznikl Most, jak ho dnes známe.

Jedinou historickou památkou, která demolici starého Mostu přežila, byl kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten byl v roce 1975 přesunut po kolejích o 841 metrů. V Guinessově knize rekordů je tato akce zapsána jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích.

Krotitelé bolesti

Most je ale dnes také spjat se softbalem. Tamní Painbusters hrají druhou mužskou ligu. Junioři, kadeti, žáci i teebalisté poté válčí dokonce v extralize. Právě práce s mládeží je jedním z výrazných pilířů, na kterých stojí mostecký softball. A může na ni být náležitě hrdí. Na letošním mistrovství světa mužů v Kanadě, kterého se účastní česká softbalová reprezentace, má Most hned trojici svých odchovanců. Severní město zde reprezentují Patrik Kolkus (dnes Spectrum Praha), Tomáš Benda (Eagles Praha) a Jiří Nezbeda (Beavers Chomutov).

Stalo se také pravidelností, že v juniorských výběrech jsou Painbusters zastoupeni.

A když se v Mostě řekne softbal, musí se automaticky dodat i jméno Pavel Kasal. Právě tento hráč a dnes trenér byl u založení softbalového klubu 11. 5. 1989. Od jeho profese lékaře je odvozen název klubu jako krotitelů bolesti a právě Kasal je i hlavním pořadatelem mistrovství Evropy juniorů. To je tedy v dobrých rukách.